Buurtgezondheidscentrum De Restèl

Het buurtgezondheidscentrum De Restèl vzw biedt toegankelijke gezondheidszorg aan vanuit een interdisciplinair team bestaande uit huisartsen, verpleegkundigen, een psycho-therapeute en een gezondheidspromotor, ondersteund door administratieve medewerkers.

Het buurtgezondheidscentrum De Restèl heeft als doel de inwoners van de buurt een goede en betaalbare eerstelijnsgezondheidszorg aan te bieden. Samen met onze huisartsen, verpleegkundigen, preventiewerker en andere medewerkers trachten we werk te maken van het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid van onze patiënten. Die zorg verstrekken we binnen het kader van een forfaitair inschrijvingssysteem. Buiten de consultaties en de huisbezoeken besteden we ook heel wat aandacht aan ziektepreventie en gezondheidspromotie in de wijk.